Cavern Diver


Modul kurzu
CAVERN DIVER

Věková hranice
16-127 let

Minimální požadavky na absolventa kurzu
* minimálně 50 ponorů na otevřené vodě, z toho 10 ponorů v rozmezí 25-30 m
* minimálně 10 nočních ponorů
* vyplněný Logbook
* certifikace OWD nebo ekvivalent
* dobré zdraví - vyplněný zdravotní dotazník před zahájením kurzu
* pro děti, souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

Certifikace po ukončení kurzu CAVERN DIVER
* celosvětově uznávaná certifikace pro potápění v jeskyních a cenotech

Typ kurzu
Kurz speciální
Potápění minimálně s jedním potápěčským partnerem-"buddym". 
"Buddy" je celosvětově užívané pojmenování potápěčského partnera

Sekce kurzu/ lekce
* teoretické bloky výuky potápění dle dokumentace - manuál nebo prezentace
* otevřená voda s přístrojem na potápění

Povinné potápěčské vybavení na kurz
* potápěčské ABCD - maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty
* potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat
* suchý membránový nebo neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice
* potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou hadice 150-210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo nitroxem - do 40 % obsahu kyslíku
* potápěčský počítač, řezací nástroj
* podvodní buzola nebo kompas
* dvě potápěčské svítilny - hlavní a záložní
* hlavní buben (tzv. primary reel) s minimální délkou návinu 100 m
* záložní cívka (tzv. safety reel) s minimální délkou návinu 30 m
* šipky pro označení navigace na lince
* wetnotes nebo psací tabulka


Délka kurzu
* týdenní cyklus s časovým rozložením - třeba i do více týdnů - dle aktuální situace a dle možností účastníků kurzu
* teoretické bloky výuky

Lektorské zajištění
* Instruktor potápění + Supervizor, tedy Divemaster nebo asistent Instruktora nebo asistent Divemastera
* kurz vedou zkušení instruktoři potápění, kteří se soustředí na srozumitelný a bezpečný výcvik

Kurz CAVERN DIVER je speciálním kurzem potápění v rámci našeho výcvikového systému.
Absolvování kurzu CAVERN DIVER je předpokladem pro účast v dalších potápěčských kurzech z portfolia rekreačních, technických, zdravotnických, meditačních, ale i dětských kurzů, které nabízí naše společnost DES Liberec v rámci výuky potápění.
V našich manuálech kurzu CAVERN DIVER najdete všechny potřebné informace k potápění a také vše, co se týká přístrojového potápění pro pokročilé potápěče.
Všechna témata mají logickou posloupnost, tak aby Vaše učení bylo jednoduše zapamatovatelné a pochopitelné.
POTÁPĚNÍ JE RADOST A VÁŠEŇ.
A v tomto duchu bude Váš kurz i probíhat.


Kurz CAVERN DIVER mimo jiné zahrnuje
* úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu
* seznámení se základními body a limity lekce a kurzu
* pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení
* při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor
* při lekcích na otevřené a uzavřené (v kaverně) vodě je limit pro jednoho instruktora 3 účastníci kurzu na ponor
* všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí
* 9 m/min
* je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva
* při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování a to v 5 metrech na 3 minuty
* maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 18 m a žádný z následujících ponorů nesmí překročit hloubku 21 metrů
* v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 2 hodiny
* minimální viditelnost 12 metrů při vstupu do kaverny
* potápění v uzavřených prostorech pouze v dosahu denního světla
* závěrečný brífink

* Při umělém vytvoření psychického tlaku na Vaši osobu, poznáte co dělá stres a díky tomu budete v reálných situacích reagovat dle v kurzu naučených priorit.
Při kurzu bude kladen důraz na jednoduchost a efektivnost, což je při jeskynním potápění velice důležité.
* Je potřeba si uvědomit že jeskynní potápění je nejtěžší formou potápění, a proto bude kurz extra náročný na zvládnutí všech předepsaných dovedností. Náročnost kurzu odpovídá těmto certifikačním stupňům: cavern, cave, technical cave.
Snahou instruktora je změnit pohled na potápění tak, aby bylo bezpečné a vždy s návratem.
* Tento kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem se potápět do cenotů, kde je vždy vidět na druhou stranu cenotu.


Certifikace po ukončení kurzu CAVERN DIVER
* celosvětově uznávaná certifikace CAVERN DIVER pro potápění v jeskyních

Certifikace CAVERN DIVER vás opravňuje
* k ponoru v jeskyních

Absolvováním kurzu potápění CAVERN DIVER se vám otevírá cesta za dalším dobrodružstvím a novým životním stylem!
Uzavřeným skupinám a firemním kolektivům nabízíme program výuky postavený na klíč.
Výcvikové ponory s námi můžete dle vlastního přání absolvovat v Česku, Německu, Rakousku, Chorvatsku, Egyptě, na Maltě, na Bali atd.

Pokud přemýšlíte o vlastní potápěčské výbavě, nejlepší vybavení najdete na našem E-shopu.

Doporučujeme zejména značky
ScubaForce - kompletní nabídka vybavení ZDE
SCUBAPRO - kompletní nabídka vybavení ZDE
AQUALUNG - kompletní nabídka vybavení ZDE