Divemaster


 

Minimální požadavky na uchazeče:

 • minimální věková hranice kurzu je 18 let

 • minimálně 100 ponorů na otevřené vodě, z toho 20 ponorů v rozmezí 35-40 m

 • odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu)

 • DAN potápěčské pojištění na úrovni profesionál basic

Povinné potápěčské vybavení:

 • potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty)

 • potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat

(plavky, neoprenový mokrý oblek, suchý olek, haubna/kukla, rukavice)

 • potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou hadice 210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku)

 • tlaková láhev twin (2x 12 l)

 • potápěčský počítač, řezací nástroj

 • bójka s cívkou

 • podvodní buzola nebo kompas

 • potápěčská svítilna

 • wetnotes nebo psací tabulka

Obsah kurzu:

 • teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 20 hodin

 • účast na teoretické i praktické části kurzu OWD, AOWD, DEEP DIVER nebo EANx DIVER, kde aktivně pracuje se skupinou potápěčů na základě dohody s instruktorem

 • cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 10 ponorů, kde každý z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time

 • jeden z ponorů musí být naplánován a proveden jako dekompresní ponor s vícestupňovými dekompresními zastávkami

 • závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 90 %

Průběh kurzu:

 • při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor

 • v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit o 1

 • může se jednat i o dekompresní ponory, kde je povinná jedna dekompresní zastávka v 
  6 metrech na dobu dle plánu ponoru a výpočtu určených podle dekompresní tabulky. Maximální výstupová rychlost je 9 m/min.

 • je vyžadován management spotřeby plynu v závislosti na typu ponorů, tedy OWD, AOWD nebo DEEP DIVER, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. Při dosažení hloubky 20 metrů se přechází na pravidla OWD, tedy výstup na hladinu při poklesu tlaku pod 60 Bar.

 • maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 30 m a žádný z následujících ponorů nesmí překročit hloubku 40 metrů

 • v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 2 hodiny nebo dle výpočtu pomocí dekompresních tabulek nebo počítačů

 • při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení haubny, kontrola masky)

 • opakování dosažených dovedností z kurzu Advanced Nitrox Diver, First Aid Diver, Oxygen Administrator a Rescue Diver

 • nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu, tedy výstup z 40m hloubky s buddym na jeden přístroj včetně dekompresních zastávek

 • opakování dekompresních procedur do hloubek 40 m

 • opakování práce se stage

 • opakování otevření a zavření ventilu (V drill) pod vodou

 • pomalý výstup z 21m hloubky dle výpočtu dekompresních tabulek a počítačů

 • plavání v plné výstroji bez masky 30 m

 • opakování potápěč bez vzduchu na vzdálenost 15 m

 • opakování technických kopů (helikoptéra, couvání)

 • předvedení orientačních a navigačních schopností

 • příprava záložního plánu ponoru (Bailout plan)

 • asistence při kurzech OWD, AOWD, Nitrox Diver, Deep Diver a Advanced Nitrox Diver

 • vedení brífinku před ponorem a debrífinku po ponoru

 • vyhodnocování míry stresu u potápěčů v průběhu přípravy na ponor a při samotném ponoru

 • vysvětlení sestavení potápěčského přístroje

 • při vytváření plánu ponoru zohlednit specifika dané lokace (nebezpečí pod hladinou, viditelnost ve vodě, proudy atd.) a schopnosti, či dovednosti potápěčů ve skupině

 

Kurz Divemaster rozšiřuje znalosti a dovednosti na profesionální úroveň. Účastníci se učí, jak zajišťovat rekreační potápěčské aktivity a jak asistovat při výuce. Absolventům Divemaster kurzu již nic nebrání v tom, aby pracovali jako potápěčští průvodci, anebo jako odborný personál v potápěčských centrech.

Součástí výuky je i opakování základů potápěčské záchrany a mnoho dalšího.

 


Po úspěšném absolvování kurzu budete oprávněni:

 • potápět do maximální hloubky 39 metrů
 • účastnit se kurzů jako asistent výcviku
 • účastnit se potápěčských akcí jako průvodce pod vodou
 • využívat klubové výhody a mnoho dalšího
 • plánovat ponory pro klubové členy